OFF Station

Fotofestival organizují:

 

RADOVAN KODERA (1960, Cheb)

Fotografuje od poloviny 80. let. Je absolventem Institutu tvůrčí fotografie SLU v Opavě. Pracuje jako fotograf plzeňského památkového ústavu. Jako pedagog působí na SSUPŠ Zámeček v Plzni-Radčicích a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Vytváří fotografické cykly z oblasti živého i výtvarného dokumentu. Obrazově se podílel na několika výstavách či publikacích o architektuře a umění (Architekti meziválečné Plzně, Sochařství v architektuře XX. stol. na Plzeňsku, Plzeň v době secese, Loos – Plzeň – souvislosti, Průvodce architekturou města Plzně od 19. stol. do současnosti, Mikoláš Aleš v Plzni). Předseda Občanského sdružení Pro Photo a kurátor a organizátor výstavních projektů ve Velké a ve Staré synagoze v Plzni. Autor dokumentárních výstav Historie a současnost židovských památek západních Čech ve fotografiích, Osudy zmizelých, Plzeň v Sametové revoluci 1989, Stopy holocaustu, (Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, Miroslav Zikmund 95. Spoluorganizátor fotofestivalu OFF STATION v nádražní budově zastávky Plzeň-Jižní předměstí.

krarchiv@email.cz
tel: + 420 728 103 457

 

ZUZANA ZBOŘILOVÁ (1976, Ostrava)

Fotografka a architektka. Absolvovala Fakultu architektury na ČVUT (2003) a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (2013). V minulosti pracovala jako projektantka, nyní učí digitální fotografii na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Jako autorka a organizátorka se podílí na mnoha samostatných a společných výstavních projektech. Kromě organizování fotofestivalu OFF Station – Jižní předměstí je také autorkou projektu Architektura do škol. Její fotografická tvorba zahrnuje dokument, portréty, zátiší, inscenovanou fotografii a mnohé fotografické experimenty. Ve svých černobílých dokumentech fotografuje na kinofilm velká města (soubor Berlín, Paříž, projekt Opava na přelomu tisíciletí). Dlouhodobě pracuje na časově neohraničeném cyklu Máma - subjektivně laděných snímcích její matky, které fotografuje barevně, Yashicou na svitkový film.

zuzicaz@yahoo.com
tel: + 420 602 189 631

 

MARTIN DOKOUPIL (1979, Domažlice)

Pedagog na SOŠOUUD Nerudovka, vyučuje multimediální tvorbu, fotografii a další výtvarné předměty. Působil 10 let v Itálii jako lektor workshopů, kurzů a programů pro školy i pro veřejnost. Jeho hlavní pracovní náplní ale byla práce s handicapovanými lidmi v oborech multimédia a žurnalistika. Přes 10 let experimentuje s inscenovanou a abstraktní fotografií.

dokoupil.martin@gmail.com
tel: +420 605 116 102

 

Ve spolupráce s:
Johan o. s.
centrum pro kulturní a sociální projekty
organizátor divadelních a výtvarných aktivit v prostoru:
Moving Station